Основне законодавство, що регулює кредитування

Коротко про основні закони в галузі кредитування
Написано Сергій Андрущак
Оновлено 7 місяців тому

Кредит та кредитування - це вид цивільних правовідносин. А отже, дана сфера регулюється цивільним законодавством України. Це як загальні, так і спеціальні законодавчі акти.

Основним та загальним є Цивільний кодекс України (скорочено - ЦК України, ЦКУ). Це доволі об'ємний та складний для непідготовленого читача документ. Слід зазначити, що ЦКУ регулює практично усі сфери повсякденного життя: від укладення правочинів до права власності, спадщини та форм договорів. Але окремі положення стосуються зобов'язального права, позик, кредитів, розрахунків.

Насамперед це:

  • Глава 47 "ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ"
  • Глава 71 "ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД"
  • Глава 72 "БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК"
  • Глава 73 "ФАКТОРИНГ"

Звісно, даний перелік не є виключним. Але якщо дуже спростити, то Цивільний кодекс України регулює в цілому:

  • порядок укладення кредитних правочинів;
  • правовідносини сторін такого правочину;
  • відповідальність за невиконання умов кредитного договору;
  • відступлення права вимоги до боржника ("продаж боргу") в процедурі цесії або факторингу (іншими словами - заміна кредитора у зобов'язанні).
Але яким би змістовним не був кодекс, він не може врахувати усю специфіку якось визначеного типу правовідносин. Тому існують спеціальні норми права, що викладені в таких спеціальних законах.

І таким є Закон України "Про споживче кредитування". Даний акт уточнює вимоги до договору споживчого кредитування, його умов, порядку укладення, виконання сторонами. Також даний Закон регламентує врегулювання простроченої заборгованості і, в тому числі, встановлює права та обов'язки кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії при врегулюванні простроченої заборгованості.

Переважна більшість кредитних договорів із небанківськими фінансовими установами (мікрофінансовими організаціями, МФО) укладаються в електронній формі. Процедура такого укладення регулюється іншим спеціальним актом - Законом України "Про електронну комерцію".

Щодо питань іпотечного кредитування, то тут слід звернути увагу на Закон України "Про іпотеку". А в цілому ж правовідносини застави, як способу забезпечення зобов'язань, регулюються Законом України "Про заставу".

До цього й так немаленького переліку слід додати сотні постанов, інструкцій, регламентів, що затверджені Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та іншими спеціальними державними органами.

Якщо ж займатись галуззю кредитування професійно, то не можна лишити поза увагою тисячі рішень судових органів вищих інстанцій.

Можемо зробити висновок, що законодавство в сфері кредитування є об'ємним та динамічним. Тому не кожен юрист або адвокат надає послуги щодо захисту позичальників в судових органах на дійсно високому рівні.

Чи була наша стаття корисною?