Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти кредитний договір

Дізнайтесь про оферти (пропозиції), їх прийняття (акцепт) та такий спосіб укладення договорів
Написано Сергій Андрущак
Оновлено 6 місяців тому

Такий спосіб укладення кредитних договорів передбачений статтями 640-646 Цивільного кодексу України.

Відповідно до норм цих статей:

Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору.

Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною.

Тобто, одна із сторін договору (позичальник або фінансова установа) надає іншій стороні заяву (пропозицію, оферту), в якій пропонує укласти кредитний договір на певних умовах.

Така заява має містити істотні умови договору: строк, процентну ставку, порядок надання і т.д.

Інша сторона (отримувач пропозиції) має надати повну та безумовну відповідь. Це означає, що така відповідь (акцепт) має трактуватись без жодних сумнівів.

Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Слід звернути увагу, що згідно із частиною 2 статті 642 ЦК України:

Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Іншими словами, якщо позичальник надав фінансовій установі пропозицію укласти кредитний договір, а фінансова установа відповідно до умов цієї пропозиції надала (переказала) кошти в кредит, то таке надання є безумовною відповіддю, і договір вважається укладеним.

Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України "Про електронну комерцію":

Електронні правочини вчиняються на основі відповідних пропозицій (оферт).

Таким чином, інший порядок (спосіб) укладення електронних кредитних договорів не передбачений законодавством.
Чи була наша стаття корисною?