Внесення позичальником змін до кредитної історії

Законом передбачена можливість внести зміни в кредитну історію та вилучити інформацію
Написано Сергій Андрущак
Оновлено 6 місяців тому

Звичайно, сам позичальник (боржник) нічого змінити не може. Але є можливість подати відповідну заяву до бюро кредитних історій.

Це передбачено частинами 5-11 статті 13 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

Так, відповідно до частини 5 цієї статті:

Суб'єкт кредитної історії має право звернутися до Бюро з письмовою заявою у разі незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, за винятком інформації про кредитний бал. Заява має включати коментар обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується.

Звернемо увагу на коментар. Сама заява є необмеженою в обсязі. Коментар - це стисле викладення заперечень позичальника (не більше 100 слів). Наприклад: "Заперечую (заперечується) укладення кредитного правочину та отримання коштів у кредит".

Подальші дії Бюро регулюються частинами 6-10 цієї статті.

Бюро при отриманні заяви від суб'єкта кредитної історії зобов'язане на час перевірки інформації позначити кредитну історію такого суб'єкта кредитної історії відповідною позначкою та протягом п'яти робочих днів з дня отримання заяви звернутися до Користувача, який надав інформацію, що заперечується, про її підтвердження або зміну.

Отже, в кредитній історії має з'явитись відповідна позначка, а Бюро зобов'язане протягом 5-ти днів звернутись до кредитора.

Бюро залишає кредитну історію суб'єкта кредитної історії без змін та знімає з кредитної історії позначку у разі підтвердження Користувачем інформації, що заперечується. У цьому випадку суб'єкт кредитної історії має право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Бюро зобов'язане долучити цей коментар до його кредитної історії.

Таким чином, у разі якщо кредитор доводить вірність даних, кредитна історія не змінюється, але там залишається коментар позичальника.

Бюро вносить зміни до інформації, що міститься у кредитній історії суб'єкта кредитної історії, та знімає з кредитної історії позначку у разі зміни Користувачем інформації, що заперечувалася суб'єктом кредитної історії.

Якщо кредитор змінює інформацію, що оспорюється, такі зміни вносяться Бюро та знімаються відповідні позначки.

Бюро вилучає з кредитної історії суб'єкта кредитної історії інформацію, що заперечується суб'єктом кредитної історії, а також знімає відповідну позначку, якщо Користувач, який надав цю інформацію, у п'ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього Бюро не надав відповіді.

Оспорювана інформація видаляється із кредитної історії, якщо Бюро не отримує від кредитора відповідь протягом 15-ти днів.

Суб'єкт кредитної історії має право оскаржити в судовому порядку дії Бюро або Користувача, які порушують його права.

Якщо заява позичальника залишається без задоволення, а відповідні зміни в кредитну історію не внесені, або інформація не видалена, позичальник має право звернутись до суду із відповідним позовом.
Чи була наша стаття корисною?