Виконавець арештував кошти на рахунку. Що робити?

Дії боржника у разі арешту коштів на рахунку в банку
Написано Сергій Андрущак
Оновлено 7 місяців тому

Почнемо з того, що це право державного або приватного виконавця відповідно до пункту 4 частини 1 статті 10 Закону України "Про виконавче провадження".

Такий захід примусового стягнення є, мабуть, найпростішим для виконавця. Йому необхідно винести відповідну постанову та скерувати до банківської установи. Якщо банк підключений до Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), то такий арешт накладається практично в автоматичному режимі.

На 08.11.2023 до АСВП підключено 18 банківських установ. Із переліком ви можете ознайомитись тут.

Неправильно казати, що виконавець арештовує рахунок або блокує платіжну картку. Накладається саме арешт на кошти в розмірі стягнення за виконавчим провадженням. Якщо сума коштів на рахунку перевищує розмір арешту, такими коштами боржник може користуватись, а арешт - "заморожує" тільки суму до стягнення за ВП.

Також кошти можуть надходити на карту/рахунок, а от витрачати їх боржник зможе, лише якщо залишок "перекриє" арештовану суму.

Існує ще один міф щодо зарплатних, пенсійних або соціальних рахунків в банку. Банк відкриває та обслуговує клієнтські поточні банківські рахунки. Після того, як кошти надходять на рахунок, вони припиняють бути зарплатою, пенсією, допомогою і т.д.

Але в деяких випадках все одно треба звертати увагу на джерело надходжень та призначення платежів.

Визначення рахунку для здійснення видаткових операцій

Відповідно до підпункту 1 пункту 10-2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про виконавче провадження" тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

Фізичні особи - боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного календарного року, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленому цим підпунктом. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється.

Далі вказується:

У разі накладення арешту на кошти, розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи - боржника в одному банку або на поточних рахунках у різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи - боржника в одному банку.

Слід врахувати:

У разі наявності декількох виконавчих проваджень стосовно однієї фізичної особи - боржника для усіх виконавчих проваджень визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, яка не підлягає зверненню стягнення і на яку фізична особа - боржник може здійснювати видаткові операції.

Це означає, що боржник може обрати 1 банківський рахунок, з якого в місяць зможе знімати (списувати, витрачати) 2 розміри мінімальної зарплати, що на кінець 2023 року складає 13 400 грн. До цього розміру додаються податки, збори та інші обов'язкові платежі.

І не важливо, відкрито одне ВП або кілька, арешт на одному рахунку чи кількох, 1 рахунок для видаткових операцій боржник може обрати самостійно.

Для визначення такого рахунку необхідно подати державному або приватному виконавцю заяву.

Для визначення такого поточного рахунку у банку фізична особа - боржник звертається до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи - боржника, із заявою про визначення поточного рахунку у банку для здійснення видаткових операцій. Заява може бути подана в паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв'язку) або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

У заяві зазначаються номер поточного рахунку, який фізична особа - боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та найменування банку, в якому відкрито такий рахунок. Фізична особа - боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві інформації.

Отже, таку заяву можна подати особисто, поштою або на email виконавця за електронним підписом заявника.

Одночасне стягнення із зарплати та арешт рахунку, на який вона надходить, - незаконно

Таку позицію висловила Велика Палати Верховного суду в п.67 постанови від 22.04.2022 у справі №756/8815/20:

Таким чином, не може бути накладений арешт на кошти що складають заробітну плату боржника після фактичного здійснення утримань із неї за виконавчими документами та на усі кошти заробітної плати боржника поза межами дозволених законом розмірів відрахувань із такої заробітної плати, а якщо такий арешт накладений, то він має бути знятий. При цьому на кошти, що знаходяться на рахунках та які не є коштами, що складають заробітну плату, таке обмеження не розповсюджується.

Отже, якщо на рахунок надходить тільки заробітна плата, і одночасно виконавець стягує кошти із зарплати відповідною постановою, такий арешт має бути скасовано.

В даному випадку слід отримати довідки в банку про надходження та в бухгалтерії роботодавця про рахунок, на який зараховується з/пл, і скерувати їх із заявою до виконавця.

Спеціальні рахунки та призначення надходжень

Такі випадки слід вивчати окремо. Але деколи суди вищих інстанцій висловлюються з цього приводу.

Наприклад, відповідно до позиції Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 18 липня 2023 року у справі №754/385/16:

З урахуванням того, що приватний виконавець не вчинив дії, передбачені законом, щодо зняття арешту із рахунку боржниці, на який надходять пенсійні виплати на утримання дитини, тобто не боржниці, суди дійшли обґрунтованого висновку про наявності підстав для зобов`язання приватного виконавця зняти арешт з карткового рахунку, оскільки кошти, які на нього зараховуються, мають спеціальне призначення.

Із цієї постанови ми можемо зробити такі висновки:

  1. Пенсійні виплати на утримання дитини - це кошти, які мають спеціальне призначення.
  2. Виконавець не повинен чекати повідомлення банківської установи, а за наявною у нього документально підтвердженою інформацією про цільове призначення грошових коштів, зобов`язаний вчиняти дії, передбачені законом, щодо знаття арешту із рахунку боржника.

В таких випадках для початку слід звертатись до виконавця із заявою, в якій викласти обставини, надати довідки та інші докази.

Якщо виконавець ігнорує законні вимоги боржника, необхідно скаржитись до регіонального підрозділу Міністерства юстиції або звертатись до суду.
Чи була наша стаття корисною?